Mincové automaty

Mincové a žetónové automaty značky AZP umožnujú poskytovať samoobslužné služby vhodné do rôznych typov prevádzok a verejných miest.

Výber podľa značky

AZP Brno

OV 01 odpadová vpusť

OV 01 odpadová vpusť

na požiadanie

 

Produkty

info@pemat.sk
037/77 84 111

0.08